ติดต่อเรา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขที่ 4 หมู่ 2 ถ.เหล่านาดี
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร 043225107

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายอุเทน นันสมบัติ (0896202017)

ผู้ดูแลเว็บไซต์
นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย (0965020135)
นายจักรพงษ์  แผ่นทอง (0899429565)

Facebook เพจ : https://www.facebook.com/MathKNW

Line สำหรับติดต่อกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ แก่นนครวิทยาลัย

Comments are closed.