ติดต่อเรา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขที่ 4 หมู่ 2 ถ.เหล่านาดี
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-225-107

ครูอุเทน นันทสมบัติ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูอุเทน  นันทสมบัติ
Tel.089-620-2017

ผู้ดูแลเว็บไซต์ MathKNW.COM

ครูศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย

ช่างภาพ

ถ่ายภาพกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ อัพเดทข่าว เขียนข่าว

ครูจักรพงษ์ แผ่นทอง

เว็บมาสเตอร์

ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์