ติดต่อเรา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขที่ 4 หมู่ 2 ถ.เหล่านาดี
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-225-107

ครูกนกนันท์ วรรณภาส (ครูอ๋อย)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกนกนันท์ วรรณภาส Tel.081-380-0614

ผู้ดูแลเว็บไซต์ MathKNW.COM

ครูศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย (ครูอ๋อ)

ช่างภาพ

ถ่ายภาพกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ อัพเดทข่าว เขียนข่าว

ครูจักรพงษ์ แผ่นทอง (ครูเปี๊ยก)

เว็บมาสเตอร์

ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์