ในวันที่ 24 มกราคม 2561 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์รายการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังรายการต่อไปนี้

รายการที่ 1 รางวัลชมเชย การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2560
ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท (นายภูริชา  พันธ์วงค์ ชั้น ม.6/1)

รายการที่่ 2 รางวัลชนะเลิศ ประเภทยิงไกล  การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท  (นายธนาพัฒน์  แก้วไกรสร ม.6/6 , นายชินพัฒน์  สุริยะสกุลพงษ์ ม.6/7 , นายธนทัตย์  สมศรี ม.6/114)

รายการที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงแม่น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร (นายชินพัฒน์  สุริยะสกุลพงษ์ ม.6/7 , นายนันทพงศ์ พัฒนจักร ม.6/8 , นายธนทัตย์  สมศรี ม.6/114)

รายการที่ 4 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลดังนี้
1) รางวัลเหรียญทอง จำนวน 10 คน
2) รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 35 คน
3) รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 47 คน

ครูผู้ฝึกสอน
1. ครูชัยณรงค์  คำภูมิหา
2. ครูวัชรินทร์  บุญหาญ
3. ครูอุเทน  นันสมบัติ

รายการที่ 5 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.4 – ม.6 (น.ส.รัตนาภรณ์ ไชยวุฒิ ม.4/2 , นายฐาปกรณ์ ศิลปกรณ์ ม.5/3)
ครูผู้ฝึกสอน
1. ครูพิรุณรัตน์ ขาวไชยมหา
2. ครูพรพิไล จันทะภา

รายการที่ 6 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1 – ม.3 (ด.ช.เธียรเทเวศน์  ดวงไกรแฝง ม.3/1 , นายชลชาต ทบด้าน ม.3/1)
ครูผู้ฝึกสอน
1. ครูพรพิมล ตรีศาสตร์
2. ครูพรพิไล  จันทะภา

ในโอกาสนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแก่นนครวิทยาลัย “ลูกแสดดำ” ทุกคน ที่สามารถคว้ารางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในครั้งนี้  ขอเป็นกำลังใจให้มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไปครับ ^_^