ในวันที่ 7 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้จัดพิธี
มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้

✓ การแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทและโซดูกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
✓ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
✓ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
✓ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
✓ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดย นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนและคุณครูผู้ควบคุมทีมทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ไว้ ณ โอกาสนี้

ชมภาพกิจจกรมทั้งหมดได้ที่ลิ้งด้านล่าง
https://web.facebook.com/media/set/?vanity=MathKNW&set=a.551348556791175