วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นำโดยนางสาวกนกนันท์ วรรณภาส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดพิธีเปิดโครงการจุดประกายความคิดพัฒนาทักษะเด็ก gifted วิทย์สู่สากล (spark camp) สำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 67 คน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะการคิดในการแก้ปัญหาสามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ ภูผา วิวดีรีสอร์ท อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ในนามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ดร. คมสันต์ ชุมอภัย ที่มอบหมายให้ ท่านรองฯ พิภพ ก้านก่ำ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ และขอบคุณคณะคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ฯ ทุกท่านที่ร่วมจัดกิจกรรม

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพเพิ่มเติม