กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ในโอกาสได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเท ประเภทแม่นยำ ครั้งที่ 22  สนามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566

รางวัลชนะเลิศ (ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ)
✓ ทีมแก่นนครวิทยาลัย B (สถิติความแม่นยำ 20 cm)
1) นายธีรชัย สีพันดอน ชั้น ม. 6/9
2) นายภูมิพัฒน์ วรรณชัย ชั้น ม. 6/9
3) นายสรวิศ สำราญบึงแก ชั้น ม. 6/9

รางวัลลำดับที่ 6
✓ ทีมแก่นนครวิทยาลัย A (สถิติความแม่นยำ 80 cm)
1) นายชนาธิป เพียรลำพัด ชั้น ม. 6/12
2) นายอภิมุข เพียสักขา ชั้น ม. 6/9
3) นายธนารัต คำภัตดี ชั้น ม. 6/12

ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม
1. นายวัชรินทร์ บุญหาญ
2. นายกอบตระกูล นะรินยา