กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน

1. นายธนกร เรืองจันทร์ ชั้น ม.6/20
2. นายวชิรวิทย์ ไชยบุรมย์ ชั้น ม.6/20
3. นางสาวจิดาภา เท่าธุรี ชั้น ม.6/2

ในโอกาสได้รับรางวัล ✨ชนะเลิศ✨
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
ประจำปี 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ครูที่ปรึกษาโครงงาน
1. นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย
2. นายวัชรินทร์ บุญหาญ