ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ที่
http://www.mathknw.com/rigistername-knw-amath-sudoku218