โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  ได้นำนักเรียนในโครงการ ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม ” ค่ายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ” ระหว่างวันที่  8 – 10 สิงหาคม 2561  ณ  สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายกิจกรรม เช่น

  • กิจกรรมฐานเรียนรู้ (อุตุนิยมวิทยา, วัดความสูงต้นไปม้, อิฐบล๊อคประสาน, การสุ่มวัดความหนาแน่นเรือนยอด, ห้องนิทรรศการ, ธรรมชาติสู่เทคโนโลยี) 
  • กิจกรรมดูนกและไก่ฟ้าพญาลอ
  • กิจกรรมดูดาว
  • กิจกรรมศึกษาชีวิตแมลง
  • กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
  • กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

[wzslider autoplay=”true”]

กิจกรรมค่ายฯ ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและช่วยจุดประกายความคิดให้แก่นักเรียนซึ่งจะก้าวมาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคต นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ควรส่งเสริมให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป