ภาพคุณครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจับสลากรับของขวัญปีใหม่

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม