ในวันที่ 29 มกราคม 2561 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ Open House  ภายใต้แนวคิด play learn “Plearn & Know” เพื่อแสดงผลงานของนักเรียนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สังคมภายนอก  โดยมีนักเรียนและครูที่สนใจเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งจากภายในโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและกิจกรรมเกมส์ต่างๆ ทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนที่สนใจได้เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมเกมส์รับของรางวัลต่างๆมากมาย ซึ่งมีหลายกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก เช่น กิจกรรมเกมส์ A-math , กิจกรรมเกมส์ซูโดกุ , กิจกรรมเกมส์คิดเลขเร็ว , กิจกรรมเกมส์ทายใจ และ กิจกรรมจรวดขวดน้ำ เป็นต้น

การจัดนิทรรศการ “OpenHouse” ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั่วไป เนื่องจากการที่นักเรียนได้ค้นพบ “ความชอบ” และ “ความถนัด” ของตนเอง คือกุญแจสำคัญที่จะนำเด็กในวันนี้เพื่อก้าวสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่
อัลบั้มภาพ https://photos.app.goo.gl/gsG2KsoOWlj8tVeq1

ภาพ/บทความ : ศศิวัฒน์ สุริยะแก่นราย
ผู้ดูแลโครงการ : อุเทน นันสมบัติ