ในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อง (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุก เข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรม

โดยในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ดร.วีระเดช ซาตา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและให้กำลังใจแก่ลูกๆที่เข้ารับการอบรมทุกคน

บรรยากาศในการอบรมตลอดทั้ง 2 วัน เป็นไปด้วยความสนุกสนาน  นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดในการนำโปรแกรม GSP ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้ฝึกฝนด้วยการปฏิบัติจริงโดยมีคณะวิทยากรและพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ

สำหรับกิจกรรมในช่วงท้ายของการจัดอบรม เป็นการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม GSP ภายใต้หัวข้อ ” แก่นนครก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 ” ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มต่างนำเสนอผลงานได้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมการอบรมการใช้งานโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) จะช่วยให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านความคิดและจินตนาการ เพื่อเปิดประตูสู่มุมมองใหม่ๆในการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อไป

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
https://photos.app.goo.gl/zG9lExEZ8fQNR5nn1

รายชื่อวิทยากร :
1. นายอุเทน นันสมบัติ
2. น.ส.พิรุณรัตน์ ขาวไชยมหา
3. นายชัยณรงค์ คำภูมิหา
4. นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย

ภาพ : อุเทน , พิรุณรัตน์ , ชัยณรงค์
ข่าว : ศศิวัฒน์