การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ข่าวสารกิจกรรม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน KNW MATH GENIUS ปีการศึกษา 2562

ผลการแข่งขันระดับชั้น ม.1ชนะเลิศ เด็กชาย ธันยพัฒน์ ทวีจิตติเกษม รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชาย วสวัตติ์ โชติวัฒน์กิตติกุล เด็กหญิง ประณุดา ชุตาพรพงศ์ เด็กหญิง วชิรญาณ์ สีหาจ่อง เด็กชาย พงศธร คำภีระมี ผลกา […]

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน KNW A-MATH & SUDOKU ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงโล่รางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน CLICK

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลจากแข่งขันคณิตศาสตร์รายการต่างๆ ประจำปีการศึกษา2560

ในวันที่ 24 มกราคม 2561 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์รายการต่างๆ ประจำปีกา […]