ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการ TEDET

กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นศูนย์ประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2562 ผู้ปกครอง/ครู ที่สนใจสมัครสามารถติดต่อสมัคร/ชำระเงินค่าสมั […]

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน KNW A-MATH & SUDOKU ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงโล่รางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน CLICK