ผู้เขียน: ครูจักรพงษ์ แผ่นทอง

ค่าย English Camp 2022

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้จัดพิธีเปิดค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์กับชาว ต่างชาติ English camp 2022 สําหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมนักเรียนที […]

Read More

กิจกรรมเติมเต็มความรู้ทางวิชาการ (7 – 10 มีนาคม 2566)

(ติวล่วงหน้า ม.3) สําหรับนักเรียนหัองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.2วันที่ 7 – 10 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นําโดยครูกนนกนันท์ วรรณภาส หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้จัดกิจกรรม เติ […]

Read More

ค่ายจุดประกายความคิดพัฒนาทักษะเด็ก gifted วิทย์สู่สากล (spark camp) ณ ภูผาม่าน 8-10 มีนาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นำโดยนางสาวกนกนันท์ วรรณภาส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดพิธีเปิดโครงการจุดประกายความคิดพัฒนาทักษะเด็ […]

Read More

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู […]

Read More

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดโครงการ KNW MATH GENIUS TESTS 2022

วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จัดกิจกรรมโครงการ KNW MATH GENIUS TESTS 2022 โดยจัดสอบแข่งขันทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท […]

Read More