การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

แก่นนครวิทยาลัยคว้าแชมป์การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ A-MATH ศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565

✨✨✨✨✨🎉🎉🎉🎉🎉กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทัก […]

Read More

พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมรายการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคเรียนที่ 1)

ในวันที่ 7 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้ ✓ การแข่งขันคิดเลขเ […]

Read More

แก่นนครวิทยาลัยคว้าแชมป์รายการแข่งขันจรวดขวดน้ำพลังลม(ประเภทแม่นยำ) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ประจำปี 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันยิงจรวดพลังลม ประเภทแม่นยำ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 25565 ณ ศูน […]

Read More

แก่นนครวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย : LRU SciWeek65

✨✨✨✨✨🎉🎉🎉🎉🎉กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันก […]

Read More

แก่นนครวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี : UDRU SciWeek65

✨✨✨✨✨🎉🎉🎉🎉🎉กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน […]

Read More