ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายติววิชาการของนักเรียนในโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566

Read More

ค่ายจุดประกายนักคิดรุ่นเยาว์ (Spark Camp) ของนักเรียนในโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

Read More

แก่นนครวิทยาลัยคว้าแชมป์การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ประเภทแม่นยำ ครั้งที่ 22 สนามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ประจำปี 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ในโอกาสได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเท ประเภทแม่นยำ ครั้งที่ 22  สนามภาคตะวันออกเฉียงเห […]

Read More

ค่ายจุดประกายความคิดพัฒนาทักษะเด็ก gifted วิทย์สู่สากล (spark camp) ณ ภูผาม่าน 8-10 มีนาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นำโดยนางสาวกนกนันท์ วรรณภาส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดพิธีเปิดโครงการจุดประกายความคิดพัฒนาทักษะเด็ […]

Read More