โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

แก่นนครวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 :: KSU SciWeek

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ในโอกาสได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 🚀🚀จรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ 🚀🚀 เนื่องในงานสัปดาห์ […]

Read More

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและพิธีมอบเข็มเกียรติยศ สำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นำโดยครูกนกนันท์ วรรณภาส หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ พร้อมด้วยคุณครูที่ปรึกษาห้องเรียนพิเศษฯ ม.ต้น และคุณครูในกลุ่มสาระฯ […]

Read More

แก่นนครวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี :: UDRU Sciweek

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน 1. นายธนกร เรืองจันทร์ ชั้น ม.6/202. นายวชิรวิทย์ ไชยบุรมย์ ชั้น ม.6/203. นางสาวจิดาภา เท่าธุรี ชั้น ม.6/2 ในโอก […]

Read More

ค่าย English Camp 2022

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้จัดพิธีเปิดค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์กับชาว ต่างชาติ English camp 2022 สําหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมนักเรียนที […]

Read More

กิจกรรมเติมเต็มความรู้ทางวิชาการ (7 – 10 มีนาคม 2566)

(ติวล่วงหน้า ม.3) สําหรับนักเรียนหัองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.2วันที่ 7 – 10 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นําโดยครูกนนกนันท์ วรรณภาส หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้จัดกิจกรรม เติ […]

Read More

ค่ายจุดประกายความคิดพัฒนาทักษะเด็ก gifted วิทย์สู่สากล (spark camp) ณ ภูผาม่าน 8-10 มีนาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นำโดยนางสาวกนกนันท์ วรรณภาส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดพิธีเปิดโครงการจุดประกายความคิดพัฒนาทักษะเด็ […]

Read More