โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ระดับชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2565

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2565กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้นำนักเรียนในโครงการห้องเร […]

Read More

แก่นนครวิทยาลัยคว้าแชมป์รายการแข่งขันจรวดขวดน้ำพลังลม(ประเภทแม่นยำ) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ประจำปี 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันยิงจรวดพลังลม ประเภทแม่นยำ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 25565 ณ ศูน […]

Read More

แก่นนครวิทยาลัยคว้าแชมป์รายการแข่งขันจรวดขวดน้ำพลังลม(ประเภทแม่นยำ) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ : KSU SciWeek65

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ […]

Read More
ค่่ายคณิตสะแกราช

ค่ายคณิต-วิทย์ ห้องเรียนพิเศษม.1 สะแกราช 7-8 สิงหาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เข้าค่ายที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 โดยค่ายนี้นักเรียนจะได้เ […]

Read More
gsp

GSP Workshop : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad(GSP) ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อง (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ไ […]

Read More