ไม่มีหมวดหมู่

กิจกรรม Activity Lab (26-27 พ.ค.61)

ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  ได้จัดโค […]

Read More