Scroll to Content

แก่นนครวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 :: KSU SciWeek

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ, ข่าวสารกิจกรรม, โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)
อ่านต่อ »

แก่นนครวิทยาลัยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 :: MSU SciWeek

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ, ข่าวสารกิจกรรม
อ่านต่อ »

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและพิธีมอบเข็มเกียรติยศ สำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ข่าวสารกิจกรรม, โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)
อ่านต่อ »

แก่นนครวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี :: UDRU Sciweek

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ, ข่าวสารกิจกรรม, โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)
อ่านต่อ »

แก่นนครวิทยาลัยคว้าแชมป์การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ประเภทแม่นยำ ครั้งที่ 22 สนามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ประจำปี 2566

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม
อ่านต่อ »

แก่นนครวิทยลัยคว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 :: KKU SciWeek

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ, ข่าวสารกิจกรรม
อ่านต่อ »

ครูใหม่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

คุณครูชุลิตา ไชยหงษ์

สอน ม.1 ม.4 และ ม.5

คุณครูอมรรัตน์ โม้ทองศรี

สอน ม.2 ม.3 ม.4 และ ม.6
0
จำนวนครูทั้งกลุ่มสาระฯ
0
จำนวนห้องเรียน
0
จำนวนนักเรียน

ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มสาระฯ