กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการ OpenHouse|play learn “Plearn & Know”

ในวันที่ 29 มกราคม 2561 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ Open House  ภายใต้แนวคิด play learn “Plearn & Know” เพื่อแสดงผลงานของนักเรียนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สัง […]

Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลจากแข่งขันคณิตศาสตร์รายการต่างๆ ประจำปีการศึกษา2560

ในวันที่ 24 มกราคม 2561 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์รายการต่างๆ ประจำปีกา […]

Read More