บรรยากาศการสอนออนไลน์ ช่วงเปิดเทอม 2/2563

เนื่องจากสถานการณ์โควิด ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้จัดการสอนออนไลน์ บรรยากาศเป็นอย่างไรไปชมกัน

Read More

พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร กิจการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2563

นักเรียนรับเกียรติบัตร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วันที่ 9 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Read More

ภาพกิจกรรม จับสลากของขวัญปีใหม่ 2564

ภาพคุณครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจับสลากรับของขวัญปีใหม่ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Read More

ประกาศผลการสอบแข่งขัน KNW MATH GENIUS ปีการศึกษา 2562

ผลการแข่งขันระดับชั้น ม.1ชนะเลิศ เด็กชาย ธันยพัฒน์ ทวีจิตติเกษม รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชาย วสวัตติ์ โชติวัฒน์กิตติกุล เด็กหญิง ประณุดา ชุตาพรพงศ์ เด็กหญิง วชิรญาณ์ สีหาจ่อง เด็กชาย พงศธร คำภีระมี ผลกา […]

Read More