กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดโครงการ KNW MATH GENIUS TESTS 2022

วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จัดกิจกรรมโครงการ KNW MATH GENIUS TESTS 2022 โดยจัดสอบแข่งขันทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท […]

Read More

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ระดับชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2565 (3-5 ก.พ. 66)

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้นำนักเรียนในโครงการห้องเรี […]

Read More

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ระดับชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2565

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2565กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้นำนักเรียนในโครงการห้องเร […]

Read More

แก่นนครวิทยาลัยคว้าแชมป์การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ A-MATH ศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565

✨✨✨✨✨🎉🎉🎉🎉🎉กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทัก […]

Read More

พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมรายการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคเรียนที่ 1)

ในวันที่ 7 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้ ✓ การแข่งขันคิดเลขเ […]

Read More