แก่นนครวิทยาลัยคว้าแชมป์รายการแข่งขันจรวดขวดน้ำพลังลม(ประเภทแม่นยำ) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ประจำปี 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันยิงจรวดพลังลม ประเภทแม่นยำ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 25565 ณ ศูน […]

Read More

แก่นนครวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย : LRU SciWeek65

✨✨✨✨✨🎉🎉🎉🎉🎉กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันก […]

Read More

แก่นนครวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี : UDRU SciWeek65

✨✨✨✨✨🎉🎉🎉🎉🎉กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน […]

Read More

แก่นนครวิทยาลัยคว้าแชมป์รายการแข่งขันจรวดขวดน้ำพลังลม(ประเภทแม่นยำ) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ : KSU SciWeek65

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ […]

Read More

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลจากการแข่งขัน คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ครั้งที่ 7

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนประโค […]

Read More