กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อพวช.) ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ” ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ” […]

Read More

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  ได้นำนักเรียนในโครงการ ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม &#82 […]

Read More

ประกาศ ผลการแข่งขัน KNW A-MATH & SUDOKU 2018

[ilink url=”https://drive.google.com/file/d/1t_fETVgoLAD0E9L2HKae_pfFCdbGWAuK” style=”tick”]ผลการแข่งขันรวม A_MATH ระดับประถมศึกษา[/ilink]   [ilink url=”https://driv […]

Read More

ตรวจสอบรายชื่อ, แผนผังการจัดงาน KNW A-MATH & SUDOKU 2018

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ที่ http://www.mathknw.com/rigistername-knw-amath-sudoku218  

Read More

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ” KNW A-MATH & Sudoku 2018 ” ครั้งที่ 1 ชิงโล่รางวัลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน ทุกระดับชั้น ทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดผู้เล่น A-MATH & Sudoku ประจำปี 2018 ในรายการ ” KNW A-MATH & SUDOKU 2018 ” ครั้งที่ […]

Read More