ป้ายกำกับ: ห้องทดสอบออนไลน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการ OpenHouse|play learn “Plearn & Know”

ในวันที่ 29 มกราคม 2561 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ Open House  ภายใต้แนวคิด play learn “Plearn & Know” เพื่อแสดงผลงานของนักเรียนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สัง […]

Read More