กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เข้าค่ายที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 โดยค่ายนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ธรรมชาติโดยเฉพาะการเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่า และป่าไม้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่