แก่นนครวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 :: KSU SciWeek

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ในโอกาสได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 🚀🚀จรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ 🚀🚀 เนื่องในงานสัปดาห์ […]

Read More

แก่นนครวิทยาลัยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 :: MSU SciWeek

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นายภัคพงษ์ โพทะมาตย์ ชั้น ม.6/20นางสาวกนกวรรณ โชติอ่อน ชั้น ม.6/20 ในโอกาสได้รับรางวัล ✨รองชนะเลิศอันดับส […]

Read More

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและพิธีมอบเข็มเกียรติยศ สำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นำโดยครูกนกนันท์ วรรณภาส หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ พร้อมด้วยคุณครูที่ปรึกษาห้องเรียนพิเศษฯ ม.ต้น และคุณครูในกลุ่มสาระฯ […]

Read More

แก่นนครวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี :: UDRU Sciweek

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน 1. นายธนกร เรืองจันทร์ ชั้น ม.6/202. นายวชิรวิทย์ ไชยบุรมย์ ชั้น ม.6/203. นางสาวจิดาภา เท่าธุรี ชั้น ม.6/2 ในโอก […]

Read More

แก่นนครวิทยาลัยคว้าแชมป์การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ประเภทแม่นยำ ครั้งที่ 22 สนามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ประจำปี 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ในโอกาสได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเท ประเภทแม่นยำ ครั้งที่ 22  สนามภาคตะวันออกเฉียงเห […]

Read More