ค่ายติววิชาการของนักเรียนในโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566

Read More

ค่ายจุดประกายนักคิดรุ่นเยาว์ (Spark Camp) ของนักเรียนในโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

Read More

แก่นนครวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 :: KSU SciWeek

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ในโอกาสได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 🚀🚀จรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ 🚀🚀 เนื่องในงานสัปดาห์ […]

Read More

แก่นนครวิทยาลัยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 :: MSU SciWeek

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นายภัคพงษ์ โพทะมาตย์ ชั้น ม.6/20นางสาวกนกวรรณ โชติอ่อน ชั้น ม.6/20 ในโอกาสได้รับรางวัล ✨รองชนะเลิศอันดับส […]

Read More