ข่าวสารจากกลุ่มสาระฯ ของเรา

ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

กิจกรรมทัศนศึกษา one day camp ห้องเรียนพิเศษฯ (Gifted) ม.1 ปีการศึกษา2560

          ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  ได้นำนักเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมกิจ […]

ข่าวสารกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการ OpenHouse|play learn “Plearn & Know”

ในวันที่ 29 มกราคม 2561 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ Open House  ภายใต้แนวคิด play learn “Plearn & Know” เพื่อแสดงผลงานของนักเรียนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สัง […]

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลจากแข่งขันคณิตศาสตร์รายการต่างๆ ประจำปีการศึกษา2560

ในวันที่ 24 มกราคม 2561 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์รายการต่างๆ ประจำปีกา […]